جدی & قوس - سازگاری عشق

جدی
70%
قوس
وزن جفت: 54:46
مثل همدیگه: 4
ماندگاری طولانی: 3
هر دو قوس و برج جدی دارای تعدادی فضیلت هستند که برای یکدیگر جذاب هستند. وقتی آنها با هم هستند بیشتر وقت خود را صرف آموزش و یادگیری از یکدیگر می کنند. برج جدی ارائه کننده و قوس یادگیرنده خواهد بود. با این حال، زمانی که قوس دلش شکسته است، برج جدی برای التیام درد با مهربانی و سخاوت همراه خواهد بود. قوس برج جدی را بیش از حد ساکت می‌بیند و چیزهای زیادی را برای خود نگه می‌دارند، و برج جدی قوس را بی‌قرار می‌یابد و شنونده خوبی نیست. در مورد پول نیز اختلاف نظر زیادی دارند. برج جدی همیشه پس انداز سالم و مطمئنی خواهد داشت، در حالی که یک قوس راهی برای خرج کردن پولی که به دست می آورد پیدا می کند.
مردم کمان خوش بین هستند و این امر برج جدی بدبین و مراقب را دچار مشکل می کند، در حالی که بدبینی برج جدی روحیه سر به فلک کشیده او را افسرده می کند. قوس . بهترین جنبه رابطه قوس و برج جدی اثربخشی آنها به عنوان یک تیم است - کاری یا شخصی. هنگامی که آنها بر بی میلی اولیه خود نسبت به رابطه غلبه کردند، این زوج متوجه خواهند شد که چیزهای زیادی برای ارائه به یکدیگر دارند. شخصیت آنها که از جهات مختلف متفاوت است، رابطه آنها را به یک رابطه کاملاً مکمل تبدیل می کند.
یک زن برج جدی ساکت، متواضع است و ثابت می کند که شنونده خوبی به ایده ها و رویاهای مرد کمان خود است. او اهداف او را منطبق با اهداف خود خواهد یافت و او در نظر او ملایم، مطیع و زنانه به نظر می رسد. هر دو از صداقت یکدیگر قدردانی خواهند کرد، زیرا آنها همچنین عملی هستند، آنها تمایل دارند رویکرد مستقیمی به زندگی خود داشته باشند که آنها را قادر می سازد پایه محکمی برای همدلی بین آنها داشته باشند. او اما او هرگز زخم هایی را که ظاهراً دریافت کرده است نشان نخواهد داد. او همچنین ترجیح می دهد قدردانی او را به صورت شفاهی بشنود، و این باعث روشنایی بیشتری در زندگی او می شود. هر دوی آن‌ها معمولاً نگاهی هموار به زندگی دارند، و هر دو احساسات خود را به‌صورت پیشاپیش بیان می‌کنند، زیرا هیچ‌کدام به بازی‌باز بودن تمایل ندارند. در درازمدت، زیرا هر یک می تواند چیزهای زیادی از دیگری بیاموزد.
Copyright @2020 | www.quhou123.com
فال روز APP
ابراج ، علم التنجيم - اكتشف ما تعنيه علامات الأبراج الـ 12!
Go