حوت & قوس - سازگاری عشق

حوت
80%
قوس
وزن جفت: 58:42
مثل همدیگه: 4
ماندگاری طولانی: 4
زمانی که قوس ها و حوت ها با هم می آیند، رابطه آنها اغلب موردی برای تحقق رویاها است و آنها دارای برخی عوامل مثبت قوی هستند که آنها را به توافق می رساند. کمان یک علامت فکری و فلسفی است که به راحتی از یک کار به دنبال دیگر تغییر می کند. ماهی ها ساکت تر هستند و بیشتر درگیر تغییر چشم انداز ذهنی خود هستند. از آنجایی که از بیرون به نظر می‌رسد، جفت بعید به نظر می‌رسد، زیرا از بسیاری جهات دارای ویژگی‌های متناقض زیادی هستند. با این حال، اگر آنها به یکدیگر اهمیت دهند، هر کدام می توانند هوس های فلسفی دیگری را برآورده کنند، رابطه شادی با هم خواهند داشت. ماهی حوت، یکی از نشانه های آب، در رویکرد خود به زندگی بسیار حساس است. قوس ها جرقه و نشاط تازه ای را به رابطه می بخشند و اغلب به نقش محافظ ملایم در این رابطه دست می یابند. ماهی ها به شریک قوس تغذیه حمایت عاطفی می دهند و آنها با قوس درک و همدردی می کنند.
زن حوت می تواند به مرد قوس کمک کند تا مهربان باشد، در حالی که مرد قوس به ماهی ها می آموزد که به دنیا برود و یاد بگیرد که چه دانشی دارد. پیشنهاد دادن. مرد کمان به شنونده ای نیاز دارد که تمام توجه او را به صحبت هایش معطوف کند، دختر ماهی که شنونده خوبی است با این کار قدردانی و تحسین ساگ را به دست می آورد. با این حال، او باید به شدت مراقب باشد که هیچ اظهارات رکیکی به دختر حوت بسیار حساس نکند، که مطمئناً شنونده خود را از دست خواهد داد. از شریک زندگی اش قوس در درجه اول به دنیای ایده ها می پردازد. ماهی ها تقریباً به طور کامل از طریق احساسات و شهود او کار می کنند. ماهی ها ممکن است از چیزی که قوس گفته است آسیب ببیند، اما قوس از پیامدهای آن برای شریک ماهی خود آگاه نیست. درک نحوه عکس العمل ماهی ها برای قوس دشوار خواهد بود.
وقتی این دو با هم متوجه می شوند که یکدیگر ایده آل ها، چشم اندازها و رویاهایشان را تحریک می کنند و با هم برنامه های بزرگی می کشند و انواع احتمالات جدید را حس می کنند.
Copyright @2020 | www.quhou123.com
فال روز APP
ابراج ، علم التنجيم - اكتشف ما تعنيه علامات الأبراج الـ 12!
Go